Skip to main content

Nieuwe medewerker

Warm welkom,

 Jij bent aangemeld als medewerker voor het Kinderplein! Super dat jij je talent wilt inzetten voor het kinderwerk van Opwekking. We wensen je hierbij alvast Gods zegen!
Wanneer alles goed verlopen is heb jij eerder al een aanmeldformulier van het Kinderplein ingevuld en heb je een kennismakingsgesprek gehad.
Nu zijn we aangekomen bij jouw aanmelding voor de komende conferentie. Hiervoor zul je enkele stappen moeten doorlopen. Via de informatie hieronder helpen we je hierbij. Mocht je ergens vastlopen bij het aanmeld proces neem dan contact op met jouw contactpersoon.

 

Stap 1 | Maak een account in JOS en een JOS-ID aan

De Pinksterconferentie maakt gebruik van een online omgeving. Bezoekers en medewerkers moeten zich hier hebben aangemeld. De afkorting JOS staat voor ‘Jouw Opwekking Systeem’. Heb je nog geen account volg dan de volgende instructies op. Wanneer je als bezoeker al een JOS account hebt mag je bij instructie 3 verder gaan.

Een JOS-account aanmaken:

 • Ga op de computer naar: jos.opwekking.nl
 • Kies dan voor ‘Registreren’ en volg de stappen. Nu ben je aangemeld bij JOS
 • Klik op ‘Home’ en dan ‘Mijn gegevens’.
 • Rechts naast jouw naam zie je jouw ‘JOS-ID: nummer’ staan.
 • Mail of stuur via een berichtje dit nummer naar jouw coördinator, zodat hij/zij jou aan het team kunnen toevoegen.
 • Zodra jij aan het team bent toegevoegd zal je dit terug zien in het mapje [meewerken].

 

Stap 2 | Vraag je gratis VOG aan

Om mee te werken op het Kinderplein is het verplicht om voorafgaand aan de conferentie een geldig VOG ‘profiel 84’ te hebben ingediend. Zonder VOG kan je helaas niet meewerken op het Kinderplein tijdens de conferentie. De afgiftedatum van de VOG mag niet ouder dan 24 maanden zijn op het moment van de Pinksterconferentie.

Gratis VOG aanvragen:

 • Klik op deze link en stuur jouw gegevens in voor het aanvragen van een gratis VOG.
 • Aan de hand van jouw gegevens wordt vanuit kantoor Opwekking zo spoedig mogelijk bij Justis de aanvraag gedaan. Jij ontvangt rechtstreeks van Justis het ‘verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag’.
 • Vanuit Justis word je rechtstreeks per e-mail benaderd met de uitnodiging om een gratis VOG aan te vagen. Doe dit zodra je de uitnodiging van Justis hebt ontvangen! Om de aanvraag in te kunnen dienen, heb je DigiD nodig. Na ontvangst van je aanvraag voor een VOG zal Justis deze beoordelen.
 • Wanneer de uitslag positief is | krijg je de VOG per post thuisgestuurd. Maak een foto of een scan van je VOG en stuur deze als bijlage per mail naar VOG@opwekking.nl
 • Wanneer de uitslag negatief is | word je eveneens per post door Justis geïnformeerd. We verzoeken je dit bij je coördinator te melden.

Het spreekt voor zich dat er zorgvuldig en discreet met de uitkomst van VOG-aanvragen wordt omgegaan! Verzoek tot snelle uitvoering. Laat de mail voor het afronden van de aanvraag niet onnodig wachten. Het is helaas een tijdrovend traject, waar we niet onderuit komen. Wanneer je direct na ontvangst van de mail en/of de post de gevraagde acties onderneemt, zien we je VOG spoedig tegemoet.

Nu zullen we even moeten wachten totdat jouw coördinator jouw JOS-ID heeft verwerkt.  Mocht je binnen 1 week geen reactie terugontvangen hebben na het sturen van jouw JOS-ID, is het advies om even na te vragen of jouw berichtje goed is overgekomen. Wanneer jij een bevestiging ontvangen hebt dat je in het team geplaats bent, kan je jouw aanmeldproces hieronder verder vervolgen.

 

Vervolgstap 3 | Medewerkersgegevens controleren in JOS

Nu jij aangemeld staat als ‘medewerker’ in het systeem van Opwekking kunnen we controleren of alles goed vermeldt staat.

 • Medewerkers gegevens in het JOS-account controleren:
  Dit kan alleen van een computer en dus niet vanaf je mobiel. Ga naar: jos.opwekking.nl
 • Log met jouw gegevens in.
 • Klik op ‘Home’ en dan ‘Mijn gegevens’.
 • Onder jouw naam vind je vervolgens verschillende mapjes [Basis] [Meewerken] [Kamperen] [Eten] [Vragen] [Korting][Mijn team]. Klik één voor één op deze mapje om je gegevens te controleren, pas deze zo nodig aan en bevestig het door op de ‘opslaan’ button te drukken.
 • Vergeet niet jouw betaling te doen. Dit doe je onder het mapje [korting]. Onder aan de pagina zie je de button ‘Ga naar de SHOP’. Doorloop hier de benodigde stappen.

Links van het informatie-overzicht zie je dat dan alle kopjes bij ‘voortgang’ groen zijn gekleurd. Als dit gelukt is kan je je afmelden en ben je klaar.

 

Wat je nog kan verwachten:

l   Bestellen Kinderplein-Kleding
l   Kampeer checklist voor jouw coördinator

Afhankelijk van op welk moment in het seizoen jij je hebt aangemeld komen er nog enkele zaken bij jou voorbij. Deze informatie zal je vanuit jouw teamcoördinator gaan ontvangen. Deze informatie wordt in de praktijd naar alle medewerkers van het Kinderplein verzonden medio februari. Mocht jij na deze periode je hebben aangemeld, vraag dan bij jouw teamcoördinator gerust deze informatie op.