Skip to main content

Kinderplein

Wat is het Kinderplein?

Met 300 vrijwilligers maken we ieder jaar weer inspirerende programma’s voor kinderen waarin zij Jezus mogen ontmoeten. Dat doen we bij de fysieke Pinksterconferentie voor zo’n 3500 kinderen per dagdeel, zo tof! We ontvangen op het Kinderplein niet alleen kinderen: we bieden ook programma’s aan voor kinderen en ouders sámen, en workshops voor ouders en kinderwerkers.

Op het conferentieterrein

Op het conferentieterrein zijn wij te vinden op veld D. Er staan meerdere tenten op het Kinderplein namelijk de 7 programmatenten, het Infopunt, de Gebedstent en de medewerkerstent. De programmatenten zijn ingedeeld op leeftijd zodat de kinderen de programma’s op hun eigen niveau kunnen volgen en aansluiten bij hun leefwereld.

  • Benjamin 3-jarigen
  • Naftali groep 0 en 1
  • Efraïm groep 2
  • Jozef groep 3
  • Manasse groep 4
  • Juda groep 5 en 6
  • Jozua groep 7 en 8

Onze visie

Wij geloven dat elk kind recht heeft op een relatie met Jezus. Wij willen dat de ervaring die kinderen opdoen op het Kinderplein een onuitwisbare indruk achterlaat, die van invloed is op hun leven met Jezus. Wij geloven dat de invloed van ouders en kinderwerkers op kinderen essentieel is om een persoonlijke relatie met Jezus op te bouwen. Wij willen dat ouders en kinderwerkers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor de geloofsopvoeding van kinderen.

Onze missie

Wij bieden op het Kinderplein een veilige omgeving waar elk kind van 3 jaar tot en met groep 8 Jezus kan ontmoeten, een keuze voor Hem kan maken en kan groeien in zijn relatie met Hem. Wij inspireren ouders en kinderwerkers en rusten hen toe om kinderen te helpen om een persoonlijke relatie met Jezus op te bouwen.

Programma

Op het Kinderplein is het elk jaar opnieuw een groot en kleurrijk feest! Voor de duizenden kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar zijn er prachtige programma’s ontwikkeld.