Skip to main content

Informatie

Informatie voor ouders

Leuk dat je op onze website terecht bent gekomen. Misschien ben je nog niet eerder bij de Pinksterconferentie van Opwekking geweest en is dit de eerste keer dat je samen met jouw kind(eren) hier naartoe wilt gaan. Met de informatie hieronder hopen we jou zo goed mogelijk te helpen bij jullie voorbereidingen.

 • Kinderplein, de plek waar de kinderprogramma’s plaats vinden

  De Pinksterconferentie van Opwekking is een christelijk gezinsevenement op het evenemententerrein Walibi Holland in Biddinghuizen. Deze conferentie is in de loop der jaren uitgegroeid tot een (ontmoetings-)plaats waar duizenden christenen uit verschillende kerken en gemeenten met elkaar het Pinksterfeest te vieren. Gedurende de conferentie worden er programma’s voor volwassenen, jongeren (17 t/m 25 jaar), tieners (brugklas tot 17 jaar) en kinderen (3 t/m 12 jaar) aangeboden.
  Op het Kinderplein staan zeven programmatenten, die afgestemd zijn op de leeftijd van het kind. Er zijn ochtend- en middagprogramma’s, die parallel lopen met de diensten voor volwassenen.

  Benjamintent – Kinderen van 3 jaar
  Naftalitent – Kinderen uit groep 1
  Efraïmtent – Kinderen uit groep 2
  Jozeftent – Kinderen uit groep 3
  Manassetent – Kinderen uit groep 4
  Judatent – Kinderen uit groep 5 en 6
  Jozuatent – Kinderen uit groep 7 en 8

  Omdat wij op het Kinderplein de veiligheid en waardigheid van kinderen als hoogste prioriteit hebben staan, maken wij gebruik van gedragscodes voor medewerkers en zijn alle medewerkers in het bezit van een geldig VOG. 

 • Hoe laat en waar moet ik mijn kind brengen?

  • De drie-jarigen (Benjamin) en de kleuters (Naftali en Efraïm) breng je zelf naar de programmatent. Vergeet niet het polsbandje en Kinderpleinpaspoort mee te nemen. Meer informatie hierover vind je bij ‘Moet mijn kind wat meenemen?’
  • Kom op tijd want de kinderen worden in groepjes ingedeeld. Soms moet je even bij het hek wachten voordat je kind naar binnen kan, hou hier rekening mee voor jouw eigen programma.
  • Gaat je kind naar Jozef, Manasse, Juda of Jozua, dan mogen zij als de programmatenten open gaan, zelfstandig naar de tent komen.
  • De programmatenten gaan 20 minuten voor aanvang open.
  • Programmatijden:

  Zaterdag         
  ochtendprogramma | van 10.00 tot 12.00 uur
  middagprogramma  | van 14.00 tot 15.30 uur*

  Zondag            
  ochtendprogramma | van 10.00 tot 12.00 uur
  Er is geen middagdienst op het Kinderplein.

  Maandag         
  ochtendprogramma | van 10.00 tot 12.00 uur
  middagprogramma  | van 14.00 tot 15.30 uur*

  * In de Benjamintent wordt alleen ‘s morgens een kinderprogramma verzorgd.

  • Instaleer de conferentieapp voor de laatste informatie en programmaoverzichten.
  • Ben je te laat door de file; geen probleem uw kind mag ook later worden gebracht en is van harte welkom.
 • Moet mijn kind wat meenemen?

  • Allereerst een polsbandje. Elk kind dat een programmatent bezoekt, draagt een polsbandje met persoonlijke gegevens en het mobiele nummer van een van de ouders. Dit is verplicht. Ook als je kind zelf een mobiel heeft, willen we jou als ouder kunnen bereiken. Ben je daggast dan worden de polsbandjes voorafgaand aan de dienst op het Kinderplein aangeboden. Ben je campinggast regel dan het polsbandje alvast op vrijdagmiddag tijdens het Kijk-in-de-Tent moment tussen 15:30u – 16:30u.
  • Ten tweede een Kinderpleinpaspoort wanneer uw kind naar de Benjamin, Efraïm of Naftalitent gaat. Op het Kinderpleinpaspoort vult u de naam/namen in van de personen die uw kind na de dienst mag/mogen ophalen. Het Kinderpleinpaspoort is voor meerdere diensten te gebruiken en te verkrijgen bij het infopunt op het Kinderplein.
  • Wij verzorgen tijdens de dienst een pakje drinken en een snoepje. Als het warm is geef je kind dan gerust extra water mee.
 • Hoe kan het Kinderplein mij bereiken als er met mijn kind iets aan de hand is?

  • De Benjamintent heeft een troosthoek, het team belt de contactpersoon als de driejarige ontroostbaar is. Gelukkig gebeurt dit zelden, onze ervaring is dat de verdrietige peuters al snel weer genieten van het geweldige programma.
  • Er kunnen zich situaties voordoen waarbij wij graag contact met je willen opnemen. Dan maken we gebruik van de telefoonnummers die genoteerd zijn op de polsbandjes.
 • Hoe laat kan ik mijn kind weer ophalen?

  • Laat je peuter (Benjamin) of kleuter (Naftali en Efraïm) niet wachten. Sta dus net voor dat het kinderprogramma afgelopen is klaar. Wij laten de kinderen niet vertrekken zonder begeleiding van een van de ouders of verzorgers. Peuters en kleuters worden alleen meegegeven aan de persoon waarvan de naam in het Kinderpleinpaspoort vermeld staat.
  • Kinderen die zelf de tent uit mogen (Jozef, Manasse, Juda en Jozua) zullen jou daar ook verwachten. Zorg dus dat je net voor dat het kinderprogramma afgelopen is, daar klaar staat voor hen.
  • Wanneer je kind een van de kinderprogramma’s bijwoont, kan het niet tussentijds worden opgehaald of weggaan. Hij/zij blijft tot het einde van het programma.
 • Mag mijn kind zijn telefoon meenemen?

  Kinderen hebben geen mobieltjes nodig om hun ouders te bellen. Wanneer er contact met ouders nodig is, zal dit altijd gedaan worden door één van de vaste Kinderpleinmedewerkers. Wanneer een kind graag zijn mobieltje wil meenemen staat deze tijdens het programma op stil en wordt deze niet gebruikt. Het maken van foto’s en filmpjes is niet toegestaan.

 • Mag ik met mijn kind mee de programmatent in?

  Als je wilt kijken bij het kinderprogramma kan dat alleen als je je opgeeft als Kinderdiensthulp. Zo doe je zelf inspiratie op en ben je tot zegen voor andere kinderen.

 • Mogen broertjes en zusje samen naar een programmatent?

  De leeftijdsindeling van de groepen is weloverwogen vastgesteld. Bij uitzondering gaat het oudere kind mee met het jongere kind. Zodat het jongste kind een begrijpelijk programma kan volgen. 

 • Wat als mijn kind medicatie of op medische indicatie verzorging nodig heeft?

  Denk hierbij aan epilepsie, diabetes, epi-pen bij heftige allergische reacties.

  De tentmedewerkers zijn niet bevoegd om medicatie toe te dienen of medische handelingen te verrichten. In geval van nood hebben wij een professioneel EHBO-team die kan worden opgeroepen. Als er een handeling nodig is verzorgd u dit zelf in overleg met de tentcoördinatoren. Er mag hierin geen beroep gedaan worden op de Kinderpleinmedewerkers.

 • Verschonen van luiers en toiletafspraken op het Kinderplein

  Wanneer je kind een schone luier nodig heeft zijn er in de Benjamin- en Naftalitent vrouwelijke, vaste medewerkers aanwezig die je kind kunnen verschonen. Geef je zelf een luier mee wanneer dit voor jouw kind van toepassing is?

  Voor de kinderen die tijdens de programma’s naar het toilet willen gaan zijn er toiletten alleen voor de kinderen beschikbaar. Bij de toiletblokken is extra toezicht door een team van eigen medewerkers die een VOG hebben overlegd.

 • Wat verwachten jullie van mij als ouder

  • Wees bereikbaar ook wanneer u het volwassenprogramma volgt. Hou er altijd rekening mee dat wij u kunnen bellen in een noodsituatie. Zet uw mobiel dus niet helemaal op stil, maar zet hem op trillen of check je telefoon regelmatig wanneer je bang bent dit niet op te merken.
  • Laat uw kind nooit wachten omdat uw eigen programma uitloopt. U mag als ouder alle volwassenprogramma’s eerder verlaten om op tijd bij uw kind te zijn.
  • Maak gebruik van het Kijk-in-de-tent moment. Ben je campinggast en gaat uw kind het hele weekend naar een programmatent van het Kinderplein? Laat uw kind alvast wennen en bezoek samen op vrijdagmiddag de programmatent tijdens het Kijk-in-de-tent-moment. Regel meteen een polsbandje. Gaat jouw kind naar de Benjamin-, Naftali- of Efraïmtent dan kunt u meteen het Kinderpleinpaspoort ophalen om deze later bij uw kampeerverblijf zorgvuldig in te vullen. Zo bent u goed voorbereid en hoef u dit niet tijdens de drukte voordat het programma begint te doen.
  • U mag samen met uw kind een gift aan het spaardoel van het Kinderplein doen. Elke dag zal er tijdens het programma een oproep gedaan worden om mee te sparen. Omdat we zien dat er minder contant geld gebruikt wordt is het Kinderplein overgestapt op andere manier van geven. Na de dienst zal uw kind u vragen mee te lopen naar de spaardoelbanner. Midden op het Kinderplein is een torenbanner geplaatst waarop de informatie staat van het spaardoel en de mogelijkheid door middel van een QR-code een gift te doen. Wat kunt u doen? Na de dienst samen met uw kind een gift doneren. Wanneer uw kind naar meerdere diensten komt is het misschien een idee om de gift op te delen, zodat u na elke dienst een gift kunt doen. Op deze manier kunt u aan uw kind voorleven hoe belangrijk het is om te delen in financiële mogelijkheden als dit kan.