Skip to main content

Regels

Hoe maak je de Pinksterconferentie tot een feest voor je kind!

Belangrijk om te weten:

Het Kinderplein is geen opvang maar een plek waar uw kind Jezus kan ontmoeten.

Vind uw kind het spannend, help hem/haar dan een handje en wees welkom als Kinderdiensthulp om samen met uw kind het programma te volgen.

Wil je alvast een kijkje in de tent nemen en kennis maken met het team? Kom dan samen met uw kind naar het ‘Kijk-in-de-tent-moment’ op vrijdagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur.

De kindertenten gaan 20 minuten voor de start van de programma’s open voor de kinderen. Hou er rekening mee dat het inschrijven en de inloop van zovele kinderen de nodige tijd kost.

Neem de tijd voor het wegbrengen, een goede overdracht en de rust om afscheid te nemen van elkaar maakt dat uw kind zich sneller op zijn gemak voelt. Dit kan betekenen dat u zelf misschien wat later in uw eigen dienst bent.

Wees tijdens de kinderprogramma’s goed bereikbaar. Wij bellen u wanneer uw kind u nodig heeft of opgehaald moet worden.

Een paar spelregels op het Kinderplein

Elk kind dat een programmatent bezoekt, draagt verplicht een polsbandje met persoonlijke gegevens en het mobiele nummer van een van de ouders. Ook als je kind zelf een mobiel heeft, willen we jou als ouder kunnen bereiken.

Wanneer je kind een van de kinderprogramma’s bijwoont, kan het niet tussentijds worden opgehaald of weggaan. Hij/zij blijft tot het einde van het programma.

De leeftijdsindeling van de groepen is weloverwogen vastgesteld. Bij uitzondering gaat het oudere kind mee met het jongere kind.

Mobieltjes staan tijdens het kinderprogramma op stil en worden niet gebruikt. Het maken van foto’s en filmpjes is niet toegestaan.

Tijdens het programma krijgen alle kinderen drinken en een snoepje.

Als je wilt kijken bij het kinderprogramma kan dat alleen als je je opgeeft als Kinderdiensthulp. Zo doe je zelf inspiratie op en ben je tot zegen voor andere kinderen.

Halen en brengen

De driejarigen (Benjamin) en de kleuters (Naftali en Efraïm) breng je zelf naar de tent.

Breng je kinderen aub op tijd in verband met de indeling in groepjes.

Kom je peuter of kleuter zelf op tijd weer ophalen. Wij laten de kinderen niet vertrekken zonder begeleiding van een van de ouders of verzorgers. Peuters en kleuters mogen niet opgehaald worden door mensen jonger dan 15 jaar.

Gaat je kind naar Jozef, Manasse, Juda of Jozua spreek dan duidelijk af waar je elkaar na afloop weer ontmoet. Ouders, maak een goede ophaalafspraak met elkaar! Elk jaar zijn er bezorgde ouders die hun kind missen, omdat de andere ouder hem/haar al heeft opgehaald.