Skip to main content

Thema

‘Dichterbij’

Het thema op het Kinderplein voor de Pinksterconferentie 2024 is ‘Dichterbij’. De ontwikkeling van kinderen maakt dat zij nog niet in staat zijn de geestelijke diepte van het hoofdthema te begrijpen. Je hebt kennis en begrip nodig om deze stappen te kunnen maken. Vergelijk het met zwemmen in diep water; jonge kinderen mogen dat zwemmen eerst nog leren in het ondiepe water.

We geloven echter wel dat God ook in kinderen voluit met Zijn Geest kan werken, zodat de kinderen Hem dichterbij ervaren in hun leven. Het is ons verlangen dat zij, door de programma’s heen, tijdens het weekend een ontmoeting hebben met Hem. God is dichtbij, Hij weet het karakter van de kinderen en dat komt naar voren, passend bij hun ontwikkeling en leeftijd. Wij mogen kinderen door verhalen heen bewust maken van hoe zij Jezus mogen ervaren in hun leven, zodat zij zich daar ook later naar kunnen uitstrekken.

Bij de 3-jarigen is dat door de basis ‘God houdt van jou en helpt je bij alles wat je doet’ centraal te stellen. We nodigen kinderen uit dat te bevestigen. Dat groeit uit naar weten en begrijpen dat het de Heilige Geest is die in je werkt, jou wil aanraken. In de verhalen laten we zien hoe dat is, herkennen ze dat? We nodigen de kinderen uit om ervoor te kiezen Gods Geest ruimte te geven in hun hart, zodat Hij zijn werk in hen kan doen. Bekijk de programma’s om te zien hoe het thema wordt verwerkt. 

Programma

Op het Kinderplein is het elk jaar opnieuw een groot en kleurrijk feest! Voor de duizenden kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar zijn er prachtige programma’s ontwikkeld.